GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN TAŞERON İŞÇİLERDEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇECEKLERİN KESİN LİSTESİDevlet Personel Başkanlığının 30/03/2018 tarih ve 2251 sayılı yazısına istinaden arşiv araştırması sonuçları henüz intikal etmeyen idarelerce, sürecin 02/04/2018 tarihinden nihayetlendirilmesinin kanuni zorunluluk olması karşısında, araştırma sonuçlarının intikali beklenmeksizin sınav süreçleri sonuçlandırmak suretiyle mevzuatta öngörülen şartları taşıdığı tespit edilenlerin 02/04/2018 tarihine kadar sürekli işçi kadrolarına geçişlerinin sağlanması, arşiv araştırma sonuçları 02/04/2018 tarihi itibari ile henüz intikal etmeyen kişiler için kadroya geçiş süreci sonrasında bu şartı taşımadıklarının sonradan anlaşılması halinde tazminatsız olarak görevlerine son verileceği hususunda yazılı şekilde bilgilendirilmeleri kaydıyla, en geç 02/04/2018 tarihinde geçiş işlemlerinin tamamlanması, bu tarihten sonra intikal eden arşiv araştırması sonuçlarının tespit komisyonunca değerlendirilerek ilgilinin bu şartı sağlayıp sağlamadığına göre karar verilecektir. Kamuoyuna duyurulur.
Kayıt: 2.4.2018
Güncelleme:2.4.2018
Paylaş


WS05